Logo

3D snimanje zuba

Zaštita naših korisnika i osoblja

Zaštita korisnika / pacijenata

  • • odgovarajućom veličinom olovne kecelje, zavisno od uzrasta,
  • • poseban režim u dečijem modu rada RTG aparata pri snimanju zuba, vilica i kostiju glave (OPT) što podrazumeva da se deca eksponiraju sa oko 50% – 70% manje X zraka.

Ovom tehnikom se značajno redukuje zračno polje od standardne dimenzije, a ne umanjuje se kvalitet snimka. Pri tome, nisu bespotrebno eksponirani gornji delovi kosti lica i vratni deo kičmenog stuba.

Zaštita osoblja i prostora

Preduzimaju se sledeće potrebne mere zaštite od jonizujućeg zračenja kako zaposlenog osoblja, tako i objekta i prostora u kome se vrši snimanje:

  • – specijalno obučeno i licencirano osoblje za rad sa digitalnim rendgen aparatima
  • – nošenje ličnih dozimetara zaposlenog osoblja, (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine, Sektor za ispitivanje doza zračenja)
  • – posedovanje projekta mera radijacione sigurnosti i bezbednosti od izvora jonizujućeg zračenja objekta i prostora
  • – posedovanje odgovarajuće dokumentacije predviđene Zakonom o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti
  • – posedovanje Licence za obavljanje radijacione delatnosti
  • – redovni kontrolni godišnji servisi rendgen aparata (Preduzeće za usluge i promet d.o.o. „TiM Co“)
  • – redovno godišnje merenje jonizujućeg zračenja u objektu (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine)